Nabídka

VDZ  dvousložkovými hmotami

Dvousložkové hmoty se používají na živičné povrchy. Jedná se o značení s velkou trvanlivostí.

  • nástřik stojem (čáry do šíře 30cm)
  • ruční pokládkou stěrkováním (přechody,šipky, symboly, písmena, číslice, čáry šíře nad 30cm, vodící linie pro slabozraké)
  • pokládkou strojem – strukturální značení  (cyklostezky)

Barvy: u nástřiku strojem pouze bílá, ostatní – bílá, žlutá, červená

Vše je možné udělat s reflexní úpravou.

Název Soubor Stáhnout
Dopravní značení vodorovné dopravni_znaceni_vodorovne.pdf Stáhnout - Dopravní značení vodorovné